INFORMACIÓ:
  L’esfera jurídica de drets dels ciutadans enfront de l’actuació de les Administracions Públiques es troba protegida a través d’una sèrie d’instruments tant de caràcter reactiu, entre els quals destaca el sistema de recursos administratius o el control realitzat per jutges i tribunals, com a preventiu, a través del procediment administratiu, que és l’expressió clara que l’Administració Pública actua amb submissió plena a la Llei i al Dret, com resa l’article 103 de la Constitució.

  Actualment Fàbregas Advocats compta amb un equip tècnic altament valorat i especialitzat en Dret Públic la finalitat del qual és resoldre els conflictes jurídics originats com a conseqüència de la relació existent entre els individus i l’Administració Pública.

  Al llarg de la trajectòria professional del despatx, l’equip de Dret Públic ha assessorat a grans entitats privades en matèria de contractació pública, expedients d’expropiació, associacions públic-privades i, fonamentalment, Dret Sancionador de les Administracions Públiques i Delictes Monetaris.

  A més, dins del departament disposem de personal especialitzat en Dret urbanístic i Dret del medi ambient amb coneixements tècnics suficients com per donar suport en els diferents nivells del procediment administratiu corresponent. Així mateix, a banda de l’assessorament a grans empreses, diàriament el nostre equip també ofereix servei en matèria de reclamacions i recursos davant qualsevol tipus d’instància administrativa.

  COM PODEM AJUDAR-LI?
  El nostre equip presta assessorament tant en seu de negociacions prèvies com en fase de planificació, preparació i implementació de projectes relacionats amb l’Administració Pública.