INFORMACIÓ:

  Malgrat existir múltiples accepcions podem afirmar que parlem de nacionalitat si fem referència a l’existència d’un grup de persones vinculades per una sèrie de factors comuns de naturalesa personal.

  Cada Estat té una àmplia llibertat per determinar què persones ostenten la seva nacionalitat, o dit d’una altra forma, per fixar els criteris jurídics sobre la base dels quals es precisa qui són els seus nacionals i els qui deixen de ser-ho.

  SERRA LABORAL CONSULTING explica des dels seus inicis amb professionals de dilatada experiència especialitzats en aquesta concreta parcel·la del dret amb coneixements tècnics suficients per oferir un assessorament rigorós adaptat a l’entorn de constant canvi que s’ha experimentat en aquesta àrea en els últims anys.

  Aquest departament treballa de forma conjunta amb la resta de professionals del grup empresarial per prestar en cadascun dels serveis una visió integral i adaptada a la realitat social capaç d’oferir valor afegit extra.

  Tenint en compte la majoria de les sol·licituds són desestimades per falta de compliment d’algun dels requisits, resulta necessari apostar per especialistes que li orientin en cadascuna de les fases de tramitació.

  El nostre treball és comprendre, assessorar i resoldre les complexitats que comporten els processos de tramitació, a fi de buscar un resultat òptim, prenent en consideració les circumstàncies i necessitats de cada persona.

  Serveis que oferim