Despatx advocats Barcelona: Dret Família i Successions

  Fábregas Advocats Associats compta amb una llarga trajectòria professional en matèria de dret de família i successions i amb un equip d’especialistes altament qualificat i dirigit per la responsable/sòcia Isabel Batalla Copé.

  La filosofia del Departament de Família es basa en intentar, en primer lloc, establir vies jurídiques per a la reducció de la conflictivitat en els processos familiars de manera que els cònjuges o parelles estables puguin resoldre els seus problemes d’una manera pacífica a través de l’assessorament personalitzat d’especialistes en la matèria.

  Realitzem estudis fiscals i mercantils previs a la separació o divorci de mutu acord a fi d’estudiar la problemàtica i les seves conseqüències. A més, comptem amb la col·laboració d’advocats especialistes en dret fiscal i mercantil.

   

   

   

   

  Mediació.
  Separacions.
  Divorci mutu acord.
  Divorci contenciós.
  Apel·lació divorci.
  Cassació.
  Modificació de mesures.
  Execució de sentència.
  Controvèrsia en la pàtria potestat.
  Guarda custòdia.
  Pensió d’aliments.
  Règim de visites.
  Despeses extraordinàries.
  Pensió compensatòria.
  Indemnització econòmica per raons de treball.
  Liquidació règim econòmic de guanys.
  Ús d’habitatge familiar.
  Adjudicació immobles.
  Deutes familiars.
  Capitulacions matrimonials.
  Sostracció de menors.
  Filiació i paternitat.

  Competència judicial internacional divorci contenciós.
  Competència judicial internacional divorci mutu acord.
  Competència judicial internacional mesures patern filials.
  Llei aplicable mesures patern filials.
  Règim econòmic matrimoni internacional.
  Llei aplicable mesures patern filials.
  Reconeixement i execució sentències internacionals.
  Sostracció de menors internacional.
  Adopcions / Kafalas.

  Maltractament físic.
  Maltractament psicològic.
  Mesures de protecció.
  Mesures civils de família.
  Règim de visites i punt de trobada.
  Coaccions.
  Amenaces.
  Injúries.
  Vexacions.
  Delictes patrimonials.
  Revelació de secrets.
  Impagament de pensió d’aliments.
  Abandonament família.
  Desobediència.
  Maltractament a menors.
  Maltractament persona vulnerable de convivència.

  Tutela.
  Curatela.
  Pròrroga i rehabilitació pàtria potestat.
  Control de comptes anuals.
  Internament no voluntari.
  Autotutela.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte