Advocat Laborista Barcelona - Despatx Advocats Barcelona

  Parlem de dret laboral, dret del treball o dret social per referir-nos a aquella branca del Dret els principis del qual i normes jurídics tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure, per compte d’altri, en relació de dependència i a canvi d’una contraprestació.

  SERRA LABORAL CONSULTING compte en la seva plantilla amb un equip d’abocats laboristes especialitzats en el Dret del treball i la Seguretat Social capaç de presentar assessorament jurídic integral en tots els assumptes relatius al dret laboral. Aquest departament treballa de forma conjunta amb l’equip de Gestió Laboral i intervé en procediments judicials davants dels Jutjats Socials, Sales Socials de Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

  A més de l’assistència lletrada davant la Jurisdicció Social i front la Jurisdicció Contenciós-Administratiu en procediments de naturalesa laboral i Seguretat Social, oferim serveis d’assessorament, representació i assistència jurídica en processos d’inspecció de treball, conciliacions davant el CMAC, actuacions en matèria d’acomiadaments, reestructuracions d’empreses, planificació, negociació i execució d’acomiadaments col·lectius, baixes incentivades, expedients de regulació de treball i redimensionament de plantilles, com també suspensions col·lectives i tramitació de pensions. Advocats laboralista Barcelona.
  Et convidem també a visitar el nostre Blog per llegir sobre nombrosos temes d’actualitat de dret laboral. Són qüestions recurrents en el nostre despatx i que segurament tot treballador de petita, mitjana o gran empresa s’ha preguntat en algun moment de la seva vida laboral.

  Com podem ajudar-te? Advocats laboralistes a Barcelona
  El nostre objectiu és oferir un servei proactiu, rigorós i adaptat al client, convertir-nos en els seus millors aliats per aconseguir el seu èxit empresarial, donant resposta adaptades a les necessitats i problemàtiques particulars de cadascun dels nostres clients.

  Serveis complementaris de gestió que oferim

   

   

   

   

  La gestió de contractes de treball i successives pròrrogues.
  Altes i baixes a la Seguretat Social.
  Confecció d’assegurances socials (TC1 i TC2).
  Comunicacions amb Tresoreria de S.S (Sistema Xarxa i liquidació directa Siltra).
  Confecció de nòmines, pagues extres, liquidacions i liquidacions.
  Possibilitat d’enviament personalitzat a cada treballador, càlcul d’endarreriments i nòmines especials.
  Resum comptable de nòmines.
  Actualitzacions de Conveni i Endarreriments.
  IRPF trimestral o mensual (110 o 111) i resum anual (190).
  Certificats de Retencions i de situació familiar dels treballadors.
  Estudi de costos previs a la contractació laboral.
  Subvencions contractuals.
  Model de transferències bancàries de nòmines i anàlisi diversos.
  Ajornaments ordinaris i extraordinaris de quotes a la S.S.
  Tramitació de parts de baixa i alta per malaltia o accident.
  Control d’absentisme.
  Especials de la S.S, (Responsable de comerç, autònoms, artistes, mineria, etc.).
  Expedients de Sancions i Acomiadaments disciplinaris.
  Acomiadaments objectius (causes econòmiques, estructurals i organitzatives).
  Planificació i control de l’Activitat Preventiva (riscos laborals).
  Reclutament de personal.
  Entrevistes personals.
  Consultors en selecció.
  Serveis de coach individual i per equips.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte