Despatx advocats Barcelona: Clàusula sòl

  Tradicionalment s’ha denominat Dret mercantil al Dret privat especial l’objecte del qual és l’empresari, l’estatut jurídic d’aquest i l’activitat que el mateix desenvolupa al mercat. No obstant això, en l’actualitat el Dret mercantil és molt més que el Dret privat del comerciant i de l’activitat comercial, la qual cosa implica que per ser expert en aquesta matèria és necessari conèixer la realitat canviant del tràfic jurídic mercantil.

  En aquest camp Fàbregas Advocats ha destinat una intensa feina per reclutar als millors especialistes en la matèria i compta amb un equip reconegut a nivell nacional que combina l’experiència, el talent i la innovació.

  Actualmente, aquest departament ofereix servei a grans bancs, multinacionals, PYMES, caixes d’estalvi i particulars de diferents llocs del territori espanyol.

  La nostra experiència es centra en el Dret societari, que inclou la constitució de societats, modificació d’Estatuts Socials, fusions, escissions i absorcions; dissolució i liquidació de Societats i acords entre accionistes. A més, disposem de dilatada experiència en l’adquisició i control d’accions i participacions socials, Join ventures i aliances estratègiques, reestructuracions empresarials, Auditories legal societària preventiva, Dret contractual (contracte de compravenda; arrendament; préstec; agència, distribució i franquícia, lísing, etc.)

  Dins d’aquesta branca del dret, Fàbregas Advocats compta amb una profunda experiència en la intervenció de procediment concursals. Finalment, diàriament el despatx també presta serveis en matèria de propietat intel·lectual, patents i marques així com en Dret de la competència, Dret de la publicitat i Dret d’assegurances.

  COM PODEM AJUDAR-LI?
  Fàbregas Advocats aposta profundament per la solució extrajudicial com a mesura més efectiva i beneficiosa per resoldre els conflictes originats com a conseqüència del tràfic jurídic. No obstant això, en ocasions és irremeiable acudir a la via judicial i és per això que disposem d’un equip que garanteix solucions globals a problemes concrets, especialitzat tant en Dret mercantil com en Dret processal.

  Serveis que oferim

   

   

   

   

  Constitució

  Estatuts

  Pactes de socis

  Modificació estructural societària

  Fusions i adquisicions

  Deguda diligència

  Arrendaments mercantils.

  Contracte d’agència.

  Contracte de distribució.

  Contractes bancaris.

  Contractes de transport.

  Concursos de creditors.

  Recuperacions de crèdit.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte