Despatx advocats Barcelona: Dret Penal

  El Dret penal constitueix un dels mitjans de control social existents en les societats actuals. Com tot mitjà de control social, aquest tendeix a evitar determinats comportaments socials que es reputen indesitjables, acudint per a això a l’amenaça d’imposició de diferents sancions per al cas que aquestes conductes es realitzin.

  Com a conseqüència de les noves situacions que viuen les societats actuals en matèria de lesivitat de béns jurídics, el Dret penal tradicional ha experimentat un fenomen expansiu que ha donat lloc al Dret penal modern. En aquest context sorgeix la responsabilitat penal de les persones jurídiques per comportaments delictius.

  Fàbregas Advocats constitueix una referència nacional en matèria de Dret penal econòmic i compta amb un equip especialitzat i altament qualificat capaç d’adaptar-se a les exigències del complex entorn actual. A més compta amb especialistes en Dret de compliment o corporate compliance, amb experiència en l’execució de plans de prevenció de delictes que evitin la responsabilitat penal de la seva empresa.

  Així mateix, la nostra experiència se centra en delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic (concursos punibles; delictes relatius al mercat i als consumidors; delictes societaris, etc.), delictes contra la Hisenda Pública, delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions, detencions il·legals, etc.), delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, delictes contra la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors., delictes contra la seguretat del tràfic, falsedats, Delictes contra les relacions familiars i delictes contra l’honor.

  Com et podem ajudar?

  Tradicionalment Fàbregas Advocats ha vingut presentant assessorament en matèria de Dret penal tant a empreses estrangeres i nacionals com a particulars, adaptant-se a les necessitats dels nostres clients i oferint un servei integral que cobreix qualsevol matèria relacionada amb l’activitat empresarial i que assegura la plena satisfacció del client.

  Serveis que oferim

  Compliment normatiu

  Insolvències punibles

  Responsabilitat administradors

  Alçament béns

  Estafes

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte