Assessoria fiscal Barcelona

  Carbonell Consultors ofereix un servei integral de gestió empresarial enfocat a millorar el rendiment econòmic-fiscal dels nostres clients i a optimitzar els costos derivats.

  El nostre equip està integrat per especialistes de l’àmbit fiscal-comptable que treballen de forma conjunta per oferir solucions rigoroses i integrals adaptades a qualsevol problemàtica econòmica-fiscal que pugui sorgir en la rutina diària del seu negoci, aconseguint un ús eficient dels recursos que permeti al client aconseguir importants estalvis.

  Des de 1992 venim prestant serveis de consultoria empresarial per a importants empreses, intervenint en múltiples inspeccions i dissenys comptable-fiscals i albergant un volum actual de 500 clients recurrents.

  En Carbonell Consultors, l’assessorament en l’àmbit tributari constitueix una de les nostres principals àrees d’especialització. En concret, disposem d’un departament especialitzat que compta amb un equip de reconegut prestigi.

  Malgrat comptar amb una dilatada experiència en el sector, apostem per una formació contínua adaptada a les reformes legals i a la realitat social canviant, oferint un diagnòstic econòmic complet i adaptat a les seves necessitats.

  A més, un equip multidisciplinari treballa de forma integrada i en estreta col·laboració amb el departament jurídic, consultors i el departament laboral, per garantir la seva plena satisfacció, assegurant-nos de proporcionar als nostres clients el coneixement especialitzat integral que necessiten.

  El nostre treball és comprendre, assessorar i resoldre les complexitats que comporten els processos de crisis, a fi de buscar una sortida òptima, prenent en consideració les circumstàncies i necessitats de cada cas.

  Serveis que oferim

   

   

   

   

  Representació davant l’administració.

  Planificació fiscal.

  Liquidació d’atributs.

  Valoració de les contingències fiscals.

  Gestió i supervisió de comptabilitats.

  Confecció de Comptes Anuals i Llibres Oficials

  Disseny i implantació de sistemes de comptabilitat financera, de costos i de control de pressupost

  Auditories comptables

  Regularització de comptabilitats

  Anàlisi d’estats financers.

  Planificació financera i reorganització del passiu.

  Assessorament en la inversió de recursos excedents.

  Gestió i suport en la negociació en entitats financeres.

  Estudis de viabilitat de projectes d’inversió.

  Disseny del sistema d’informació a direcció.

  Participació en el Consell d’Administració.

  Disseny jurídic, fiscal i financer d’operacions de fusió, escissió i compravenda.

  Estudis de valoració d’empreses.

  Cerca de possibles socis compradors i / o venedors.

  Preparació de quaderns de venda i assistència de les negociacions.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte