Despatx Advocats Barcelona: Dret de Noves Tecnologies

  La nostra firma compta en l’actualitat amb professionals especialistes del sector que presten tot tipus d’assessorament en assumptes relatius al dret de les noves tecnologies, Mitjans i Telecomunicacions, de manera àgil, rigorosa i integral.

  L’equip està compost per advocats i economistes i és reconegut a nivell estatal per prestar, de manera pionera, assessorament jurídic i econòmic al mercat dels bitcoins (Open source P2P money). Diàriament els experts en aquest camp col·laboren estretament amb altres departaments del despatx per prestar un servei que cobreixi de manera satisfactori totes les necessitats del client.

  Serveis que oferim

   

   

   

   

  Assessorament integral a emprenedors i Startups.

  Creació d’estructura Jurídica / Constitució de Societat.

  Anàlisi legal de model de negoci.

  Processos de finançament.

  Acords d’inversió amb business àngel i venture capital.

  Protecció i registre de marques.

  Contractes de publicitat i internet.

  Contractació electrònica.

  Dret dels consumidors.

  Smart contract

  Compliment normatiu en matèria de cookies.

  Serveis de signatura electrònica i digitalització certificada.

  Contractes de publicitat i internet.

  Regulació economia col·laborativa.

  LOPD.

  Propietat Intel·lectual i Industrial.

  Anàlisi de riscos tecnològics.

  Smart Contracts.

  Implementació Blockchain.

  Assessorament legal i tributari.

  Implementació de les noves tecnologies a l’empresa com a mitjà de negoci. E-Business.

  Comerç Electrònic. Implantació de Marketplaces i passarel·les de pagament.

  Auditoria de webs. Avisos legals. Publicitat.

  Entitats de Certificació. Signatura electrònica.

  Propietat Intel·lectual. Programes d’ordinador, bases de dades.

  Contractació informàtica i telemàtica.

  Protecció de dades. “Spam”. Auditories. Elaboració de Codis Tipus. Procediments administratius davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres entitats competents.

  Noms de domini.

  Règim Jurídic de les telecomunicacions

  Gestió de Títols Habilitants.

  Lliure competència. Defensa de consumidors i usuaris.

  Contractes de telecomunicacions.

  Temes administratius davant l’òrgan regulador (CMT) i altres autoritats competents.

  Domini públic radioelèctric.

  “Servei Universal”

  Interconnexió i accés.

  Numeració. Portabilitat numèrica.

  Preselecció.

  Instal·lacions comuns, xarxes i infraestructures de telecomunicacions.

  Ocupació de domini públic.

  Tarificació.

  Taxes i autoritzacions administratives.

  Protecció de dades personals i secret de les comunicacions.

  Internet. Banda ampla.

  Polítiques de competència.

  Estudis de mercat.

  Radiodifusió i televisió.

  Concursos, autoritzacions administratives i altres títols.

  Contractes de producció, d’obres cinematogràfiques, audiovisuals, programes de ràdio i televisió, d’explotació de drets de guió, direcció, producció i interpretació, contractes de distribució i exhibició.

  Propietat intel·lectual.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacte