Isabel Batalla Copé

  Sòcia del Dpt de Dret familiar i successions

  PROFESSIONAL:

  • Socia Directora de Fàbregas Advocats Associats
  • Lletrada amb més de 25 años de experiència
  • Responsable del Departament de Família y Successions
  • Especialista en Dret de Família y Successions (separacions, divorcis, parelles de fet, reclamacions de paternitat, adopcions, tuteles, acogides, menors, incapacitats, testaments, herències, procediments per la divisió d’herències i reclamacions de legítima)
  • Especialista en assumptes de Violència Doméstica.

   

  RECONEIXEMENTS

  • Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
  • Membre de la Secció de Dret Matrimonial i de Familia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

   

  FORMACIÓ

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Títol d’especialista en Dret matrimonial per l’ICAB
  • Curs sobre Nous Procediments en Dret de Familia per L’ICAB
  • Curs sobre el Codi de familia i la Llei d’Unions Estables en la Parella per l’ICAB
  • Curs sobre les Unions de Fet per l’ICAB
  • Curs sobre la llei d’arrendaments urbans per l’ICAB
  • Membres de la SCAF, Societat Catalana d’Advocats de Família

   

  IDIOMES

  • Català (Competència bilingüe o nativa)
  • Espanyol (Competència bilingüe o nativa)
  • Anglés (Competència professional completa)

   

  ESPECIALITATS

  • Dret de successions
  • Dret de família
  • Dret Processal