Vanessa Valls Zapata

  Advocada

  PROFESSIONAL

  Més de 10 anys d’experiència com a lletrada
  Especialista en Dret de família y successions
  Especialista en Dret canònic
  Dilatada experiència en proccessos de separació, divorcis, parelles de fet, reclamacions de paternitat, adopcions, tuteles, acogides, menors, incapacitats, testaments, herències, procediments per a la divisió d’herències i reclamacions de legítima.
  Especialista en procediments de Violència Doméstica

  FORMACIÓ

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

  RECONEIXEMENTS

  Forma part del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona
  Membre de l’ICAB
  Membre de la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
  Membres de la SCAF, Societat Catalana d’Advocats de Família

  IDIOMES

  Castellà (competència bilingüe o nativa)
  Català (competència bilingüe o nativa)
  Anglés (competència professional completa)