FÀBREGAS & ASSOCIATS és un grup empresarial integrat per tres societats: FÀBREGAS ADVOCATS ASSOCIATS, CARBONELL CONSULTORS ASSOCIATS i SERRA LABORAL CONSULTING.

  FÀBREGAS ADVOCATS presta assistència lletrada i assessorament jurídic, CARBONELL CONSULTORS ASSOCIATS ofereix serveis de consultoria fiscal i gestió comptable i, finalment, SERRA LABORAL CONSULTING presta serveis de gestió laboral i assessorament jurídic laboral i d’estrangeria.

  La firma compta actualment amb un gran equip de professionals de reconegut prestigi, que permet oferir al client un servei integral, rigorós i de qualitat, basat en l’honestedat, l’ètica i la transparència.

  FÀBREGAS & ASSOCIATS, despatx d’advocats Barcelona, ​​es caracteritza per mantenir l’essència de l’exercici tradicional de les professions liberals, garantint així un tracte proper i personalitzat orientat plenament a la satisfacció del client.

  A més, comptem amb una àmplia experiència en totes les especialitats del dret, així com en la prestació de serveis d’assessoria, gestoria i consultoria en els camps comptable, laboral, fiscal i financer.

  En l’actualitat prestem servei a entitats bancàries, multinacionals del sector alimentari, energètic i del transport; així com a petites empreses i particulars.

  Dins del grup empresarial comptem amb la mercantil Corporación Legal, SL. Aquesta empresa es dedica a l’assessorament i la recuperació de crèdits fallits; sent una de les empreses líders en el sector a nivell nacional.

  Així mateix, el grup empresarial té capacitat per prestar els seus serveis en qualsevol part del territori nacional, involucrant-se plenament en els resultats, realitzant tot tipus de gestions beneficioses per al client i incloent la gestió d’expedients a través de la intranet que permet el seguiment constant dels procediments, el control dels terminis, la supervisió detallada dels procediments i l’emissió d’informes al client.

  Actualment comptem amb una capacitat de gestió d’aproximadament 200 nous expedients al mes, això és un total de 2.400 expedients a l’any.

  Finalment, el despatx aposta any rere any per la inversió en la implantació de noves tecnologies que permetin l’optimització dels recursos i l’eficiència orientada al client.