Disseny jurídic, fiscal i financer d’operacions de fusió, escissió i compra-venda.

    Estudis de valoració d’empreses.

    Cerca de possibles socis compradors i/o venedors.

    Preparació de quaderns de venda i assistència de les negociacions.