Des del departament de Dret Penal de Fàbregas Advocats, amb una dilatada i reconeguda experiència en procediments seguits contra delictes patrimonials o contra l’ordre socioeconòmic, els nostres experts li podran oferir la millor defensa dels seus interessos, assessorant-li davant la comissió de furts, robatoris, estafes, alçament de béns, apropiació indeguda, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, fixació de preus de lliure mercat o delictes contra la Hisenda Pública, entre uns altres.