Anàlisi d’estats financers.

  Planificació Financera i reorganització del passiu.

  Assessorament en la inversió de recursos excedents.

  Gestió i recolzament en la negociació amb entitats financeres.

  Estudis de viabilitat de projectes d’inversió.

  Disseny del sistema d’informació a direcció

  Participació en el Consell d’Administració.