Gestió i supervisió de comptabilitats.

  Confecció de Comptes Anuals i Llibres Oficials.

  Confecció de Balanços, Informes Comptables i Reporting.

  Disseny i implantació de sistemes de comptabilitat financera, de costos i de control de pressupostos.

  Auditories comptables.

  Regularització de comptabilitats.

  Confecció i presentació de totes les Declaracions Fiscals i Impostos tant de Persones Físiques com a Jurídiques.

  Confecció i presentació de recursos i reclamacions.

  Assessorament permanent sobre novetats legals en matèria fiscal.

  Assistència en Inspeccions Tributàries, reclamacions Econòmiques-administratives, procediments.

  Contenciós-administratiu.

  Planificació Fiscal de Renda, Patrimoni, Donacions i Successions.