El Dret Immobiliari és el conjunt de normes destinades a regular la transmissió, ús i tributació dels immobles. El nostre equip d’advocats i fiscalistas ofereix als clients l’assessorament continu per a totes aquelles operacions de compra venda, inscripció registral, regulació cadastral i lloguer d’immobles, així com la tramitació d’expedients administratius i l’adquisició de la residència per inversió (“golden visa”).