Estem especialitzats amb les sol·licituds judicials d’incapacitat enfront de  les situacions que per desgràcia una persona es veu minvada de la seva capacitat d’actuar, oferint tots els mecanismes necessaris per al cas concret, depenent de la persistència de la malaltia, la tipologia d’aquesta, etc, però en qualsevol cas tenint sempre com a principal objectiu la protecció dels drets dels interessos i drets de l’incapacitat en l’àmbit personal i patrimonial.