La globalització mundial també ha arribat en l’àmbit familiar, sent cada vegada més freqüent en els matrimonis mixtes i pels divorcis internacionals.
    També han augmentat els elements internacionals en el conjunt dels àmbits del dret de la família com pot ser les adopcions internacionals, el trasllat il·lícit de menors o la successió per defunció amb elements estrangers.

    És important d’aquesta manera el coneixement exhaustiu de les normes internacionals per part dels nostres advocats.