SERRA LABORAL CONSULTING compte en la seva plantilla amb un equip d’abocats laboristes especialitzats en el Dret del treball i la Seguretat Social capaç de presentar assessorament jurídic integral en tots els assumptes relatius al dret laboral. Aquest departament treballa de forma conjunta amb l’equip de Gestió Laboral i intervé en procediments judicials davants dels Jutjats Socials, Sales Socials de Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

    A més de l’assistència lletrada davant la Jurisdicció Social i front la Jurisdicció Contenciós-Administratiu en procediments de naturalesa laboral i Seguretat Social, oferim serveis d’assessorament, representació i assistència jurídica en processos d’inspecció de treball, conciliacions davant el CMAC, actuacions en matèria d’acomiadaments, reestructuracions d’empreses, planificació, negociació i execució d’acomiadaments col·lectius, baixes incentivades, expedients de regulació de treball i redimensionament de plantilles, com també suspensions col·lectives i tramitació de pensions. Advocats laboralista Barcelona.
    Et convidem també a visitar el nostre Blog per llegir sobre nombrosos temes d’actualitat de dret laboral. Són qüestions recurrents en el nostre despatx i que segurament tot treballador de petita, mitjana o gran empresa s’ha preguntat en algun moment de la seva vida laboral.

    Com podem ajudar-te? Advocats laboralistes a Barcelona
    El nostre objectiu és oferir un servei proactiu, rigorós i adaptat al client, convertir-nos en els seus millors aliats per aconseguir el seu èxit empresarial, donant resposta adaptades a les necessitats i problemàtiques particulars de cadascun dels nostres clients.