Fàbregas Advocats explica actualment amb un equip processal de reconegut prestigi a nivell nacional integrat per especialistes en la tutela de processos judicials civils, criminals i administratius, prestant així tant assessorament judicial com a assessorament preventiu i assistència en tot tipus de tribunals de la nostra jurisdicció.
    Entre els valors del despatx es troba la promoció dels mètodes alternatius de resolució de conflictes com la mediació, la conciliació i l’arbitratge, que en substitució del sistema judicial tradicional, sovint ofereixen uns resultats més eficients per al client, disminuint temps, riscos i costos.