La nul·litat matrimonial eclesiàstica és un procediment judicial per sol·licitar que es declari nul el matrimoni contret entre dues persones perquè, una d’elles o ambdues, es troben dins d’una de les causes que fan que aquesta unió sigui nul·la.

    Per això comptem amb advocats habilitats per poder portar-ho a cap, aquests processos enfront de les autoritats eclesiàstiques.